Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2618
2 Международно обучение 2527
3 Гъвкаво обучение 2480
4 Активно обучение 2408
5 Видове обучения 3051
6 Двуезично обучение 2327
7 Ускорено обучение 2447
8 Разпределено обучение 2340
9 Онлайн Обучение 2370
10 Компютърно базирано обучение 2108
11 Виртуално Обучение 2407
12 Интегрирано обучение 2338
13 Дистанционно обучение 2221

Обучение за деца