Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2430
2 Международно обучение 2334
3 Гъвкаво обучение 2260
4 Активно обучение 2190
5 Видове обучения 2811
6 Двуезично обучение 2140
7 Ускорено обучение 2235
8 Разпределено обучение 2137
9 Онлайн Обучение 2172
10 Компютърно базирано обучение 1893
11 Виртуално Обучение 2188
12 Интегрирано обучение 2141
13 Дистанционно обучение 2023

Обучение за деца