Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2251
2 Международно обучение 2158
3 Гъвкаво обучение 2066
4 Активно обучение 1987
5 Видове обучения 2600
6 Двуезично обучение 1941
7 Ускорено обучение 2056
8 Разпределено обучение 1951
9 Онлайн Обучение 1981
10 Компютърно базирано обучение 1738
11 Виртуално Обучение 2014
12 Интегрирано обучение 1960
13 Дистанционно обучение 1835

Обучение за деца